top of page
Sheet Music

Hvernig gerist ég félagi?

Allir sem samið hafa lag eða texta við lag  sem hefur verið flutt opinberlega geta orðið félagar í FTT, svo framarlega sem þeir hafa falið STEFi umboð sitt.  
 

Að uppfylltum þessum skilyrðum sækir þú um aðild með því að senda tölvupóst á framkvæmdastjóra, jon@ftt.is og afrit á info@stef.is.
 

Í umsókninni þarf eftirfarandi að koma fram:

Nafn:

Kennitala:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:
 

Félagsgjöld eru dregin af höfundatekjum hjá STEFi; 15.000 kr. á ári fyrir aðalfélaga og 10.000 kr. fyrir almenna félaga. Aðalfélagar þurfa að hafa fengið að lágmarki 120.000. kr. í stefgjöld fyrir síðustu þrjú ár.  
 

Samþykktir félagssins segja til um skiptingu í aðalfélaga og almenna félaga:

4. grein

Félagsmenn skiptast í aðalfélaga og almenna félaga. Þeir einir geta orðið aðalfélagar sem njóta umtalsverðra tekna af flutningi verka sinna. Almennir félagar hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum, eru kjörgengir í nefndir á vegum félagsins og hafa kosningarétt um önnur mál en stjórnarkjör og breytingar á samþykktum.

Aðalfundur félagsins ákveður við hvaða tekjumörk skal miða til þess að greina á milli aðalfélaga og félaga samkvæmt tillögu stjórnar. Skal miðað við að því sem næst helmingur félagsmanna sé í flokki aðalfélaga.
 

Fari höfundatekjur aðalfélaga undir lágmarkshöfundatekjur þrjú ár í röð verður hann almennur félagi og hefur réttindi sem slíkur.

Félagsmenn sem hafa verið í félaginu í tíu ár eða lengur og náð hafa 65 ára aldri skulu hafa full réttindi aðalfélaga, án tillits til tekna og vera undanskildir félagsgjöldum. Sama gildir um heiðursfélaga FTT.

bottom of page